HET REPUBLIKEINS GENOOTSCHAP

 

Volgens Kortelinks theorie wordt de Nederlandse politiek beheerst door een politieke elite. Hij
gebruikte daarbij de afkorting MPP, die staat voor Majesteit (of Monarchie) en Politieke Partijen
(of Pachters): de samenwerking (sinds 1848) tussen het hof en de grootste politieke partijen die een
werkelijke democratische controle op het bestuur onmogelijk maakt. Nederland zou hierdoor
slechts een democratie zijn in formele, niet in materiële zin.

In ruil voor steun aan de monarchie krijgen volgens de MPP-hypothese de voormannen van
de politieke partijen de vrije hand bij het verdelen van politieke functies: burgemeestersposten,
commissariaten van de koning(in), functies in het maatschappelijk middenveld en binnen het poldermodel
worden vergeven zonder dat de stem van de bevolking eraan te pas komt.

Deze bijna volledig afwezige democratische druk is cruciaal binnen het MPP-stelsel. Als die er
wel zou zijn, zou het immers steeds moeilijker worden voor de voormannen van de grote partijen
om het systeem in stand te houden. En politieke outsiders kunnen daardoor nauwelijks tot de macht
doordringen. Dit maakte het succes van Pim Fortuyn, een verklaard republikein en tegenstander
van een MPP-systeem, tot zo´n grote bedreiging voor de MPP.

Bart Jan Spruyt, Elsevier, 7 maart 2009.

___________