HET REPUBLIKEINS GENOOTSCHAP

____________Maar het kan toch niet zo zijn dat ons land reeds jarenlang worstelt om o.a. de wachtlijsten in de medische zorg,
het
fileprobleem, kosten van de Betuwelijn en de toekomstige AOW-problematiek op te lossen,
terwijl aan de andere kant ons koningshuis een enorm vermogen bezit?
Als de berichtgeving daarover juist is, ben ik van mening dat de toelages aan ons koningshuis dienen te worden stopgezet.

M.S. Smit, De Telegraaf, 23 juni 1999

____________