HET REPUBLIKEINS GENOOTSCHAP

____________Heersen in de nieuwe liberale eeuw de kleinburgers of de hogere burgers in de VVD?
De voortgaande gentrification van de Nederlandse samenleving – steeds meer mensen met een
hogere opleiding, een hoog inkomen en ´goede smaak´ – zal op termijn tot een maatschappelijk zwaartepunt
van hogere burgers leiden.
Te gelegener tijd moet de VVD de bocht nemen die haar terugvoert naar haar radicaal-democratische,
republikeinse wortels. Voorlopig staat het liberale voetvolk, dus de VVD, pal voor de populaire monarchie.


H.J. Schoo in: Remco Meyer en H.J. Schoo, De Monarchie, 2002, 240____________