HET REPUBLIKEINS GENOOTSCHAP

____________

'In een radicale democratie is er eigenlijk geen plaats voor de monarchie.
Ik ben meer en meer de republikeinse beginselen toegedaan. Los van de personen zie ik de monarchie
toch als de bekroning van een grotendeels ondemocratisch systeem.
Het is onthutsend dat de Nederlandse grondwet niet de volkssoevereiniteit kent.
De soevereiniteit berust bij de vorst. Het lijkt een finesse, maar het is bepaald niet betekenisloos.' (Hendrik Jan Schoo)

Hugo Camps, Elsevier, 8 januari 2000

____________