HET REPUBLIKEINS GENOOTSCHAP

 

De monarchie is en blijft een keuze – geen voorzienigheid.
Nederland kent dan ook eigenlijk geen constitutionele monarchie,
maar een ´populaire monarchie´. Net als andere, meer laag-bij-de-grondse instellingen
bestaat zij alleen zolang het volk dat wil.

De Oranjes weten dat sinds jaar en dag en gedragen zich er ook naar.
Wie er ook verder nog in het sacrale karakter van de monarchie
mag geloven, de Oranjes zeker niet. Zij zetten liever public relations
in en uitgekiende mediastrategieën om het voortbestaan van de monarchie te waarborgen.


H.J. Schoo, de Volkskrant, 15 november 2003.

 

____________