HET REPUBLIKEINS GENOOTSCHAP

 

Zal het 175-jarige België zijn tweehonderdste verjaardag nog vieren met de voortdurend blunderende
prins Filip als monarch?
Hans van Scharen, De Republikein 1, 2005, 3, 37-42.

____________