HET REPUBLIKEINS GENOOTSCHAP

____________

Oud-PSP-kamerlid Fred van der Spek is verbaasd over de inzet van Van Es voor het koningshuis.
'Zij verloochent daarmee haar PSP-verleden. Wij waren altijd fel republikeins en gingen bijvoorbeeld
niet naar de troonrede. Misschien wil het hof zo laten zien dat ook oude tegenstanders zich
achter Máxima hebben geschaard', zegt Van der Spek.

Job van de Sande, Algemeen Dagblad, 10 december 2001.

____________