HET REPUBLIKEINS GENOOTSCHAP

 


In het debat over de open brief van prins Bernhard laten geleerde
Oranjeklanten zich verleiden tot het overhaast neersabelen van critici van het koningshuis.

Tomas Ross, NRC Handelsblad, 13 februari 2004.

 

____________