HET REPUBLIKEINS GENOOTSCHAP

 

Waarom de hele Firm, zoals Elizabeth haar familiebedrijf noemt, de Britse belastingbetaler
maar de helft kost van wat de Oranjes in rekening brengen… dát geeft te denken!
Zeker voor wie de cijfers relateert aan het aantal inwoners van beide koninkrijken! Dan kost
Beatrix zeven keer zoveel als haar Britse evenknie Elizabeth II.

Het huishoudboekje van de Oranjes, dat betaald wordt door iedere burger die in
Nederland belasting betaalt, lijkt overigens een puinhoop.

Het uitgavenpatroon van de Oranjes is blijkbaar zo ondoorgrondelijk dat het zelfs
de Algemene Rekenkamer, de financiële waakhond van het kabinet, te gortig werd. Die
Rekenkamer controleerde de boekhouding van 2007 en trof een chaos aan.


Leo van Rooyen, Privé, 16 juni 2008.

____________