HET REPUBLIKEINS GENOOTSCHAP

 

Onder strakke regie van Beatrix worden geschiedenis en titulatuur van de familie Van Oranje-Nassau
zo fraai mogelijk opgepoetst en ingekleurd. Daarmee treedt zij in een twijfelachtige traditie van
haar voorouders. Volgens adelkenner Titus von Bönninghausen wordt de schijn al meer dan honderd
jaar opgehouden. ´Het heeft het niveau van een kasteelroman.´


Tom Rooduijn, De Republikein, 4, 2008, 2, 42-45.

____________