< HET REPUBLIKEINS GENOOTSCHAP

 

HET REPUBLIKEINS GENOOTSCHAP

 

Eén van de meest gehoorde argumenten ten faveure van de monarchie is dat de Oranjes de boel bij
elkaar houden. Als nationaal bindmiddel zou het koningshuis ervoor zorgen dat Nederlandse burgers
zich ook echt Nederlander voelen. Betekent dit bindmiddelargument nu ook dat ons land uiteenvalt
wanneer de monarchie wordt afgeschaft? Die kans is niet zo groot. De monarchie heeft namelijk
geen enkele rol gespeeld bij de totstandkoming van Nederland. Integendeel. Ons land is juist ontstaan
als een republiek die zich afzette tegen de Europese monarchieën waardoor zij werd omringd.


Matthijs Rooduijn, De Republikein, 4, 2008, 4, 62-63.

____________