HET REPUBLIKEINS GENOOTSCHAP

 

Socialisme is onverenigbaar met een monarchistische staatsvorm.
Toch geeft de PvdA stelselmatig niet thuis als het gaat om het republikeinse gedachtegoed.
In welke vreemde bochten hebben de socialisten zich al die jaren gedwongen?
Paul Kalma: ´Een passage over de monarchie hoort in het beginselprogramma thuis.´Matthijs Rooduijn, De Republiek 1, 2005.

____________