HET REPUBLIKEINS GENOOTSCHAP

 

Het Kabinet der Koningin ontwikkelde zich in de vorige eeuw tot een bastion van monarchale macht.
Is die, zoals door premier Balkenende beloofd, sinds de Margarita-affaire ingeperkt? Waar staat het
Kabinet nu het 'niet onafhankelijk, maar wel eigenstandig' is?Matthijs Rooduijn en Bram Creusen, De Republikein 1, 2005, 4, 8-12.

____________