HET REPUBLIKEINS GENOOTSCHAP

____________

Het Nederlandse koningshuis heeft het in het derde kwartaal van deze eeuw moeilijk gehad,
met
als dieptepunt de periode die nu te boek staat als 'de jaren zestig'.
In die tijd was het ondenkbaar dat bij de intocht van een zegevierend Nederlands elftal
de Amsterdamse grachten oranje kleurden.

 

Ditmaal kwam verzet tegen 'Oranje' niet uit de hoek van het 'langharig werkschuw tuig'
of die van de woningzoekende hanenkammen, maar uit gevestigde kringen van wetenschap,
bedrijfsleven en journalistiek. De oprichting van het Republikeins Genootschap,
onder aanvoering van Elsevier-topman Pierre Vinken, deed veel stof opwaaien, misschien
juist omdat deze overtuiging bij zo'n voornaam gezelschap bleek te leven.
Republikanisme was niet langer voorbehouden aan de tegencultuur.

Tom Rooduijn, in Rooduijn, 7 en 12.

____________