HET REPUBLIKEINS GENOOTSCHAP

 

De komst van Vredeling bracht op het ministerie een wervelwind teweeg. Al heel snel had de
non-conformistische flapuit ruzie met de generale staf en zelfs met koningin Juliana en prins Bernhard.
Er stond een grote militaire parade gepland ter gelegenheid van het 25-jarig regeringsjubileum van Juliana.
Een erfenis van het vorige kabinet. Niks daarvan, besliste Vredeling. Er moest gewoon een feestelijke
manifestatie komen zonder militair vlagvertoon. Niet lang daarna belde Juliana hem over het
jubileumprogramma: waarom moest alles ineens anders? ´En weet je wat er toen gebeurde?´ zei Vredeling
in 1985 in een interview in de Haagse Post: ´Moe begon te huilen.´ Vervolgens kreeg hij Bernhard
aan de lijn, die mokte dat hij zijn parade wilde behouden, maar toen Vredeling hem te verstaan had
gegeven dat het aan de minister was om te beslissen, draaide hij om als een blad aan de boom. ´Een
typische mof´, aldus Vredeling. Een bijzondere rol speelde de minister ook ten tijd van de Lockheedaffaire.
Bernhard had een grote som smeergeld van de Amerikaanse vliegtuigfabrikant Lockheed ontvangen
en mocht als straf van het kabinet geen uniform meer dragen. Vredeling ging het de prins zelf vertellen.Dick van Rietschoten, Het Parool, 1 november 2007.

____________