HET REPUBLIKEINS GENOOTSCHAP

____________ 

Als Bernhard zijn hart wilde luchten had hij toch even om een lakei kunnen klingelen?

Het is niet de eerste keer dat iedereen van de prins mag weten hoe hij over iets denkt.
Van de Hofmans-affaire en de verloving van Beatrix wordt gezegd dat het nieuws via Bernhard is uitgelekt. En in 1971 dacht de prins ook heel interessante dingen, namelijk over de inrichting van een nieuw staatsbestel. Volgens hem kon het kabinet best een volmacht krijgen voor een of twee jaar,
om pas daarna verantwoording af te leggen aan het parlement.

De uitspraak leidde tot grote politieke verontwaardiging: Den Uyl (PvdA), Van Mierlo (D´66),
Andriessen (KVP), Wiegel (VVD), Aantjes (ARP), Mellema (CHU) en Berger (DS´70) vroegen aan toenmalig premier Biesheuvel of die met hen van mening was dat het door de prins bedoelde systeem afweek van de ´grondslag van onze parlementaire democratie´ en zo ja, of Biesheuvel dan wilde verklaren dat hij de uitspraken betreurde. Wat Biesheuvel prompt deed.


Wilma de Rek, de Volkskrant, 2 november 2002

____________