HET REPUBLIKEINS GENOOTSCHAP

____________

Ik heb echter de indruk (…) dat dit systeem (…) vooral dient om de verlegenheid over de eigen
infantiele keuze te verbergen. En het is natuurlijk ook een behoorlijk genante zaak voor zelfbewuste,
vrijgevochten burgers om archaïsche nonsens als een erfelijk staatshoofd te aanvaarden.
Dan is het maar het beste het te doen voorkomen alsof men het zelf ook als een grapje beschouwt.

 

De formule van de onschendbare koning vereist, kortom, dat deze beklagenswaardige
persoon levenslang de rol van onfeilbare theaterfiguur speelt.

Welnu, dat spel wordt gespeeld, en Nederland geniet er met volle teugen van. Mevrouw
Van Oranje-Nassau wordt aangesproken met 'Majesteit', kort voor: opperhoogheid,
heerlijkheid of verheven pracht.

 

Erik van Ree, in Rooduijn, 51, 58.

____________