HET REPUBLIKEINS GENOOTSCHAP

____________

Soldaten in gelid, gepoetste knopen en het klak-klak van de paardjes maken haar trotse hart warm.
Waar men haar moeder kende als 'mevrouw', is zij weer de onaantastbare 'majesteit'.
En dat is dan haar formule: Beatrix is zowel Nederlands hoogste ambtenaar als Gods monarch.
De huidige koningin wil kortom alles.

 

Maar Beatrix van Oranje heeft als iedereen een achilleshiel, waaraan zij pijnlijk kwetsbaar is:
zij neemt zichzelf en haar fanatieke streven het koningschap te vervolmaken volkomen serieus.
Kritiek verdraagt zij slechts met grote moeite en op zelfspot kan men haar zelden betrappen.

 

Erik van Ree, in Rooduijn, 172-173,

 

____________