HET REPUBLIKEINS GENOOTSCHAP

____________

 

Koningin Beatrix heeft niet het recht haar handtekening te weigeren voor een benoeming of wetsvoorstel.
De ministerraad zal zich dan niet opnieuw buigen over haar besluitvorming; er is dan sprake van een
constitutionele crisis. Dit heeft minister-president Kok donderdag in de Tweede Kamer gezegd tijdens
de bespreking van de notitie over de modernisering van de monarchie.

 

Redactioneel, de Volkskrant, 6 oktober 2000

____________