HET REPUBLIKEINS GENOOTSCHAP

____________

Met de begroting verscheen vorige week de notitie over het koningschap die minister-president Kok
de Kamer begin mei toezegde. Koks vederlichte schrijfsel bevat geen nieuwe gedachten,
of het zou moeten zijn dat het ondubbelzinnig vaststelt dat niet de Koning maar de premier
'regeringsleider' is een constatering die voor de praktijk van ondergeschikt belang is.

De wat schizofrene toestand is dat de monarchie zowel onomstreden is als politiek-filosofisch
slecht gefundeerd. Terwijl op geen enkel gebied het bestaan van instituties nog louter
met een beroep op traditie valt te legitimeren, is dat voor de monarchie momenteel de voornaamste
rechtvaardiging.
In 'onttoverd', modern en seculier Nederland bevindt de monarchie zich in een intellectueel isolement.

Redactioneel, de Volkskrant, 25 september 2000

____________