HET REPUBLIKEINS GENOOTSCHAP

____________

In 'de lakeiencultuur die in Nederland dominant is' (de rector-magnificus van de Erasmus Universiteit) is het
vrijwel onmogelijk dat over de monarchie een conflict wordt gecreŽerd.
Het zou wenselijk zijn, meent Akkermans, want 'het koningschap is ontegenzeggelijk een
ondemocratisch instituut van waaruit op de meest onverwachte momenten een haast
onhanteerbare invloed op het politieke systeem kan worden uitgeoefend.'

Redactioneel, de Volkskrant, 18 maart 1998

____________