HET REPUBLIKEINS GENOOTSCHAP

 

Uit die expliciete vermelding blijkt dat de kosten voor het Koninklijk Huis zijn verdeeld
over zes ministeries. Zo was het departement van VROM meer dan 17 miljoen euro kwijt aan
de paleizen, betaalde Binnenlandse Zaken fors voor de beveiliging en besteedde Verkeer en Waterstaat
1,5 miljoen euro aan het regeringsvliegtuig.

Defensie spendeerde in totaal 27,6 miljoen aan het Koninklijk Huis. Verreweg het meeste ging
naar beveiliging door de marechaussee. Het meest opvallend is het onderhoud voor De Groene Draeck,
vooral omdat het hier een privévaartuig betreft. Wel ligt de zeilboot al jaren op de Rijkswerf van de marine in Den Helder.


Redactioneel, de Volkskrant, 17 augustus 2007.

____________