HET REPUBLIKEINS GENOOTSCHAP

____________


De manier waarop koningin Beatrix gestalte geeft aan haar rol als constitutionele vorstin
stijgt uit boven de formele rol die haar in het staatsrecht is toebedacht.
Ze neemt actief deel aan de regering door zich diepgaand bezig te houden met de meest
 uiteenlopende zaken. Over die zaken en ook over personen heeft zij uitgesproken opvattingen,
die zij in haar contacten met premier en ministers tot gelding brengt.
Beatrix verkent de grenzen van het domein dat haar is toegemeten.
Dat valt haar niet te verwijten, zij benut slechts de ruimte die haar, vooral door
oud-premier Lubbers, royaal werd gegund.

.

 

Redactioneel. de Volkskrant, 15 april 2000.

____________