HET REPUBLIKEINS GENOOTSCHAP

____________


De Binnenlandse Veiligheidsdienst had wel degelijk onderzoek gedaan naar het verleden van De Roy.
Daarbij was, precies zoals het paar steeds had beweerd, ook diens dossier bij de sociale dienst in Amsterdam gelicht.
Zo werd de familievete een publieke zaak - en kwam de monarchie in het geding.
Balkenendes reactie sloeg terug als een boemerang. Want hadden oud-ministers in brieven aan het paar niet
steeds ontkend dat De Roys levenswandel was uitgeplozen?
Nog pijnlijker werd het toen een dag later excuses werden gemaakt.
Naar De Roy was ´naslag´ gedaan buiten medeweten van de politiek, op verzoek van het kabinet der Koningin.
De veiligheidsdienst als privé-detective van hare majesteit?
Het aantal vragen werd groter. Een aangevraagd debat zal nog deze week worden gevoerd.
Balkenende beloofde een brief aan de Kamer.
De Roys advocaat deed aangifte van strafbare feiten door oud-bewindslieden.


 
Redactioneel, de Volkskrant, 11 maart 2003.

____________