HET REPUBLIKEINS GENOOTSCHAP

____________Hij was daar om politieke redenen, omdat hij het niet kan verkroppen dat Máxima zomaar de Nederlandse nationaliteit krijgt.
´Om mij heen moeten mensen jaren wachten en elke drie maanden naar de vreemdelingenpolitie.
Ik had het solidair gevonden als zij dat ook had gedaan´, verklaarde hij voor de politierechter.

Hij kreeg de tampon aangereikt van twee vrouwelijke demonstranten, vlak voordat de Gouden Koets langsreed en hij vooraan
een plek had bemachtigd. Hij nam op hun aanwijzing een slok fris en deed de tampon in zijn mond zodat die opzwol.
Toen de koets met de net getrouwde Willem-Alexander en Máxima langsreed, gooide hij.
De tampon miste de koets en belandde aan de overkant tegen een hek. De gooier werd gearresteerd en anderhalf uur lang verhoord.
De officier van justitie beriep zich op art. 112 WvS, belediging van het koningshuis, waarop maximaal vier jaar gevangenisstraf staat.

Advocaat M. Pestman wees de rechter erop dat de politie ongekend streng optrad op de koninklijke huwelijksdag.
Namens tien demonstranten legt hij een klacht voor aan de Ombudsman, omdat hen de vrijheid van meningsuiting werd belet.
Zij droegen protestborden en werden daarom gearresteerd, maar zonder dagvaarding vrijgelaten.
De advocaat vindt ook dat het gooien van de tampon in het niet valt bij de onbestrafte keiharde uitspraken tegen het koningshuis van
publicisten als Leon de Winter en Theo van Gogh.


 

Redactioneel, Trouw, 27 april 2002.

____________