HET REPUBLIKEINS GENOOTSCHAP

____________Volgens D66 en PvdA had kroonprins Willem-Alexander zijn uitspraken over het onderzoek naar zijn toekomstige schoonvader beter
achterwege kunnen laten. D´66-fractievoorzitter De Graaf noemde de uitlating zelfs ´dom´.

Professor M. Baud vindt het niet terecht dat kroonprins Willem-Alexander en zijn aanstaande bruid Máxima zijn onderzoek afdoen als ´zijn mening´.
In het NOS-journaal zei Baud zaterdag dat aan het onderzoek duizenden pagina´s literatuur , interviews en veel denkwerk vooraf  ging.
Dat mondde uit in een hiostorische interpretatie.
Zo´n interpretatie is alleen aan te vechten wanneer je aan kan tonen dat verkeerde argumenten zijn gebruikt.

 Redactioneel, Trouw, 21 januari 2002

____________