HET REPUBLIKEINS GENOOTSCHAP

____________


De kern van de kwestie, voor zover zij de publieke sfeer raakt, is dat er een schemerzone in onze democratische
rechtsstaat aan het licht is gebracht, waarin overheidsdiensten zoals de BVD en het kabinet der koningin eigenmachtig,
onttrokken aan de ministeriŽle verantwoordelijkheid, konden opereren. Dat kan niet.
De winst van de affaire is dat aan dit grijze gebied tussen de onschendbare koningin en de politiek verantwoordelijke
ministers, een einde wordt gemaakt.


 
Redactioneel, Trouw, 13 maart 2003.

____________