HET REPUBLIKEINS GENOOTSCHAP

 

Eind vorig jaar publiceerden journalisten Dorine Hermans en Daniela Hooghiemstra het boek Voor de
troon wordt men niet ongestraft geboren. Daarin wordt, aan de hand van ooggetuigenverslagen,
een portret geschetst van de koningen Willem I, II en III. Het kwam ze op forse kritiek te staan
van Beatrix en Balkenende. In een brief verzochten de auteurs de minister-president om opheldering.


Redactioneel, De Republikein, 4, 2008, 2, 46-49.

____________