HET REPUBLIKEINS GENOOTSCHAP

 

Koninginnenacht heet voortaan Nacht van de Republiek. Stadsdeel Centrum
heeft gisteren een motie van die strekking aangenomen.
´We zijn nu eenmaal een stad met een republikeinse inslag´
aldus Fjodor Molenaar, fractievoorzitter van GroenLinks.
´Wij gaan over de naamgeving in ons stadsdeel. Of de gemeenteraad
het overneemt moeten ze daar zelf maar zien.´
De deelraad nam ook een motie aan waarin werd vastgelegd dat de gebieden
waar op koninginnedag vrijmarkt wordt gehouden, autovrij worden.Redactioneel, Het Parool, 1 november 2003.

 

____________