HET REPUBLIKEINS GENOOTSCHAP

____________

Aan de ene kant is er Willem-Alexander, die steeds openlijker anticipeert op een huwelijk met een
dochter van een omstreden vader.
Aan de andere kant zijn er de politiek verantwoordelijken en die zwijgen omdat er officieel nog geen feiten zijn.
En ding is in dit geval al wel duidelijk: het koninklijk huis regeert.

Redactioneel, NRC Handelsblad, 7 maart 2001

____________