HET REPUBLIKEINS GENOOTSCHAP

____________

Verslaggevers verrichten tijdens staatsbezoeken dan ook schitterende staaltjes parafraseerwerk maar
de lezer (en de hoofdredacteur) blijft met een laffe smaak achter. De redacteur is deelgenoot gemaakt van,
zo niet medeplichtig geworden aan de observaties en opvattingen van een persoon die nooit zelf aan het woord komt.
Het is buikspreekjournalistiek onder protocollaire dwang, voor niemand controleerbaar,
behalve voor de redacteur die tijdelijk is ingelijfd bij (en door) zijn onderwerp.

NRC Handelsblad besloot de citaten deze keer maar eens letterlijk op te nemen.
Waarom? Omdat een accuraat weergegeven citaat de spreker het meeste recht doet, de lezer
het beste informeert en de redacteur in zijn waarde laat.
Daarmee vervult de krant zijn primaire functie: zo letterlijk en objectief mogelijk verslag doen van wat gezegd en gedaan is.
Het is niet de taak van de krant het kabinet behulpzaam te zijn bij het politiek afschermen van
het staatshoofd. Dat moet het kabinet zelf doen.
De koningin heeft invloed, haar opvattingen worden achter de schermen her en der gehoord.
Dat mag dus ook in het openbaar, indien zij ervoor kiest die openbaar te maken.

Redactioneel, NRC Handelsblad, 6 december 1999

____________