HET REPUBLIKEINS GENOOTSCHAP

____________


Helder moet zijn dat het land geen behoefte heeft aan een ŽkoninklijkeŽ inlichtingendienst.
Om die reden is het toe te juichen dat de Tweede Kamer unaniem in een motie heeft vastgelegd dat het
Kabinet der Koningin volledig onder de ministeriële verantwoordelijkheid moet komen te vallen.

Maar spanning zal er altijd blijven. Die is nu eenmaal inherent aan een uit de feodale tijd stammend systeem,
dat een door erfopvolging aangewezen staatshoofd kent, maar dat ook een moderne parlementaire democratie is.


Redactioneel, NRC Handelsblad, 13  maart 2003.

____________