HET REPUBLIKEINS GENOOTSCHAP

____________De NOC*NSF-voorzitter, die de benoeming een blamage voor het koninklijk huis noemt,
zegt te beschikken over een brief van de kroonprins, waarin Willem-Alexander belooft
zich niet te kandideren voor het lidmaatschap van het IOC.
´Dat was de voorwaarde om beschermheer van het NOC*NSF te worden, en de kroonprins
is daarmee akkoord gegaan. Zonder enige ruggespraak gaat hij vervolgens toch in op het
verzoek van Samaranch. Dat kan natuurlijk niet.
Zijn beschermheerschap is zelfbeschermheerschap geworden. ´

De kroonprins is volgens Huibregtsen ´aantoonbaar een saboteur´. Het meest bedroevend
vindt hij de ´lafheid´ van de prins, die Huibregtsen ontwijkt.
´Bijna niemand stelt zich de vraag of die benoeming eigenlijk wel kan.
Willem-Alexander is beschermheer van het NOC*NSF en dient het NOC*NSF dus te beschermen.
Hij wordt als kroonprins geacht het volk te dienen, en niet het voor de voeten te lopen.´

Koningin Beatrix en Wim Kok hadden beter moeten weten, zegt Huibregtsen.
´In politieke zin is het te gek voor woorden om een kroonprins zo te exposen.´


Redactioneel, NRC Handelsblad, 10 februari 1998.

____________