HET REPUBLIKEINS GENOOTSCHAP

____________


Kroonprins Willem Alexander heeft opnieuw ´een beetje dom´ gehandeld door afstand te nemen van het rapport Baud.
Dit zei D66-leider De Graaf zaterdag in het EO-televisieprogramma Knevel op zaterdag.

Ook dit is ´een beetje dom´ zegt De Graaf. ´Het was verstandiger geweest als de kroonprins het had gehouden bij wat hij en
Máxima bij de verloving hebben gezegd. Máxima nam toen ondubbelzinnig afstand van de Videla-dictatuur en onderschreef met overtuiging de waarden van de democratische rechtsstaat.´
Volgens De Graaf zorgde dat toen voor veel draagvlak in de samenleving.
´Het is niet verstandig daar nu op terug te komen. Dan rijt je de discussie weer open.´

´Een ruiterlijke erkenning van de gebeurtenissen in Argentinië was beter
geweest dan de soms wat naïeve, bijna onbenullige praat van de prins´,
zei hoogleraar volkenrecht Van Boven, lid van het initatiefcomité Nationaal Geschenk Mensenrechten Argentinië in het radioprogramma Kruispunt.

Redactioneel, Algemeen Dagblad, 21 januari 2002

____________