HET REPUBLIKEINS GENOOTSCHAP

____________

Het botsinkje dat welwillende autoriteiten aan een man in Den Haag toeschrijven, moet een waarschuwing
zijn voor de risico's die leden van het koninklijk huis voortdurend lopen.
Ook zonder glaasje op kan Máxima zich dus voortaan beter láten rijden, om elk misverstand te voorkomen.

Redactioneel, Algemeen Dagblad, 20 november 2001.

____________