HET REPUBLIKEINS GENOOTSCHAP

____________


Er blijft niet veel over dan een blik te werpen op de toekomst waarin zonder omwegen moet zijn geregeld dat
de diensten van de staat niet ter beschikking staan van het kabinet der koningin, noch van het staatshoofd zelf,
zonder uitdrukkelijke toestemming van de minister.
Anders dan Balkenende voorstelde, is daar geen studie meer voor nodig of een notitie die nog eens breed
moet worden besproken. Voor zover er op dit vlak nog onduidelijkheid bestaat,
is die uitsluitend te wijten aan het mistgordijn dat de regering heeft neergelaten.

 
Redactioneel, de Volkskrant, 13 maart 2003.

____________