HET REPUBLIKEINS GENOOTSCHAP

____________

De ministers worden van opvattingen van de koningin op de hoogte gehouden, maar zwijgen daarover
in de regel als het graf. Daar is niets tegen, maar als ook de gekozen volksvertegenwoordiging dat regime
ten principale aanvaardt, ontstaat er een dilemma van formaat.
Terwijl de opvattingen van het staatshoofd wel degelijk van politieke invloed kunnen en soms zullen zijn,
wordt het soevereine volk daarover onwetend gehouden.

 

Redactioneel, de Volkskrant, 15 februari 1999.

____________