HET REPUBLIKEINS GENOOTSCHAP

____________

Je kunt maar beter het zekere voor het onzekere nemen, moet de redactie hebben bedacht.
Dus wordt in het commentaar het Republikeins Genootschap van 'borrelpraat' beschuldigd en getuigt
elders een rijtje Privé-prominenten van zijn aanhankelijkheid aan de majesteit.

 

Na een republikeinse oprisping van Troelstra trokken soldaten in 1918 Wilhelmina in de Gouden Koets
door de Haagse straten. Anno 1997 bieden Jos Brink (beledigend), Freddy Heineken (zeer tevreden met Oranje),
Gerard Joling (bijna landverraad), Jeroen Krabbé (verbaasd) en koninklijk geneesheer prof. Bob Smalhout,
nederig hun diensten aan. Het is, helaas voor het vorstenhuis, een gezelschap dat het qua financiële macht
en politieke invloed bij benadering niet haalt bij de republikeinen die ex-uitgever Vinken bij elkaar wist te krijgen.

 

Redactioneel, de Volkskrant, 28 februari 1997.

____________