HET REPUBLIKEINS GENOOTSCHAP

____________

Premier Den Uyl heeft PvdA-politicus Marcel van Dam in 1976 amper kunnen weerhouden van aftreden
als staatssecretaris van volkshuisvesting. Van Dam kon zich niet verenigen met het kabinetsstandpunt in
de Lockheed-affaire geen strafvervolging van prins Bernhard te entameren.
Nu nog vindt Van Dam dat prins Bernhard zich voor de rechter had moeten verantwoorden wegens de
verdenking dat hij smeergeld van de Amerikaanse vliegtuigbouwer Lockheed had aangenomen.
'Ik heb tegen Joop den Uyl gezegd: ik vind dit zo bezopen. Als de directeur van de Rijksgebouwendienst
hetzelfde zou flikken, zou hij niet alleen meteen ontslagen worden maar ook de gevangenis ingaan.
En de echtgenoot van het staatshoofd komt er zo mee weg? Dat kan niet.'

 

De positie van het kabinet was bij een constitutionele crisis rampzalig, zeker voor een socialistische premier.
De monarchie kon ondanks de kritische sentimenten van links Nederland nog altijd op zeer brede steun
van de bevolking rekenen. Was onder Den Uyl de monarchie opgeblazen, dan had dat de kansen van
de PVDA om verder te regeren mogelijk tot in lengte der jaren flink verlaagt.

 

Redactioneel, Trouw, 28 oktober 1999

 

____________