HET REPUBLIKEINS GENOOTSCHAP

____________

Toen prinses Margriet na haar communie terugkeerde stond Juliana onmiddellijk op.
Beiden liepen weer naar de rij voor Oostvogel, waar Juliana als het ware 'voordrong' en onmiddellijk
de hostie kreeg. Prins Bernhard volgde. Nadat Juliana de kelk met wijn had aangenomen ontstond enige
consternatie, die vanaf het balkon in de kerk niet in detail te volgen was.
Prinses Juliana gebaarde met een wijdse armzwaai. Naar de kelk met wijn, leek het.
Maar het zou ook bedoeld kunnen zijn voor de camera die in het verlengde daarvan op het balkon stond opgesteld.

 

 

Redactioneel, NRC Handelsblad, 2 juni 1998.

 

____________