HET REPUBLIKEINS GENOOTSCHAP

 

In Frankrijk moet de president volkssoevereiniteit en macht personifiëren. Het 'non' tegen de EU van
de Franse bevolking heeft consequenties voor andere EU-lidstaten. Door dat weg te wuiven heeft
president Chirac de wil van het volk genegeerd en daarmee inbreuk gepleegd op de volkssoevereiniteit.Jan Prillevitz, De Republikein, 1, 2005, 3, 43-47.

____________