HET REPUBLIKEINS GENOOTSCHAP

____________


Er is in Nederland iets aan het opkomen dat ik īBeatrixismeī zou willen noemen.
Het is het verschijnsel dat, door het falen van de politiek en de afkalving van de democratische instituties, de macht en invloed van
de monarch langzaam maar zeker toenemen. Een identiek verschijnsel hebben we in BelgiŽ gezien,
waar een brave vorst tot een figuur van formaat kon uitgroeien tegen de achtergrond van een door cliŽntilisme, verloedering,
corruptie en schandalen aangetaste politieke democratie. Zo erg is het bij ons niet, maar toch ....


Jan Prillevitz, NRC Handelsblad, 11 mei 1995

____________