HET REPUBLIKEINS GENOOTSCHAP

____________

De strategie van de Oranjes om de PvdA bij voorkeur buiten de oppositie te houden
(waarin ze dreigt te radicaliseren, soms zelfs in de richting van republikanisme; meer dan dertig jaar na
de Brief van Nederhorst zit de schrik er nog steeds in) is meer dan geslaagd.

Er smeult verzet onder het oppervlak, irritatie, soms woede. Ik heb geschreven (in NRC Handelsblad, 11 mei 1995)
over de kruiperigheid van politici ten opzichte van het staatshoofd.
Ik geloof nu dat die eerder voortkomt uit vrees dan uit iets anders; ze gaat ook gepaard met dubbelzinnigheid;
dezelfde mensen die in het openbaar mooie dingen over de Majesteit zeggen,
zijn bereid haar in een gesprek onder vier ogen onderuit te halen; haar bemoeizucht, regeldrift en betweterij te hekelen,
en je verhalen vertellen over ministers die onder druk zijn gezet of zich in verlegenheid voelden gebracht,
over voorzitters van staatscommissies die 'teruggefloten' werden, over fractieleiders die via via benaderd
werden om druk uit te oefenen op bewindslieden die aanvankelijk de rug tegenover de vorstin hadden gerecht, enzovoort.

Jan Prillevitz, NRC Handelsblad, 10 september 1998

____________