HET REPUBLIKEINS GENOOTSCHAP

 

De geschiedenis van Portugal werd langetijd bepaald door strijd tussen Spaanse heerszucht, Roomse
bemoeizucht en Portugese zelfstandigheid. In de negentiende eeuw bespeelden monarchisten
en republikeinen het politieke speelveld met grove middelen. De monarchie kon zich echter niet aan
haar autoritaire reflexen ontworstelen en moest in 1910 definitief het onderspit delven.


Leo Platvoet, De Republikein, 4, 2008, 16-20.

____________