HET REPUBLIKEINS GENOOTSCHAP

 

Na een lange, turbulente geschiedenis zit het Spaanse koningshuis stevig in het zadel. Er zijn geen
in het parlement vertegenwoordigde partijen die er een item van maken en ook in het publieke debat
is het geen kwestie van betekenis. Toch is de republikeinse beweging groeiende.Leo Platvoet, De Republikein, 3, 2007, 1.

____________