HET REPUBLIKEINS GENOOTSCHAP

 

Het Noorse koningshuis heeft nauwe banden met de buurlanden Denemarken en Zweden.
Hun geschiedenis is dus sterk verweven. Maar ook vandaag de dag is er een connectie: het Noorse
koningshuis dankt een deel van zijn populariteit aan de invloedrijke Noorse elite, die een sterk
Deense inslag bezit.
Leo Platvoet,De Republikein 2, 2006, 4, 18-22.

____________