HET REPUBLIKEINS GENOOTSCHAP

 

De macht van het Liechtensteinse koningshuis is stevig in de grondwet verankerd. En die invloed laat prins
Hans-Adam zich niet zomaar ontglippen. Na een massademonstratie in 1992, waarin 'weg met de dictator'
werd gescandeerd, heeft de vorst zijn macht simpelweg verder vergroot.


Leo Platvoet, De Republikein 1, 2005, 3, 33-36.

____________