HET REPUBLIKEINS GENOOTSCHAP

____________En verder ben ik met GroenLinks eens dat we een progressieve vermogensbelasting behoren te krijgen.
Daar moet dan ook het koninklijk huis onder vallen dit lees ik alleen bij het Republikeins Genootschap.Jan Pen, Het Parool, 29 april 2002.

____________