HET REPUBLIKEINS GENOOTSCHAP

 

Anders dan neoconservatieven, nationaal-liberalen en andere patriotten denken, is Nederland eerder
gebaat bij een verzwakking dan een versterking van zijn nationale identiteit. We leven immers in een steeds
groter verband. ´De afschaffing van de monarchie en de terugkeer van de republiek heeft het gewenste
effect van een verdere verzwakking van ons terecht tanende identiteitsbesef.´Dick Pels, De Republikein, 2, 2006, 3, 42-47.

____________