HET REPUBLIKEINS GENOOTSCHAP

 

De helft van de Nederlanders is voorstander van een louter ceremonieel koningschap, blijkt uit peilingen.
De naderende troonswisseling lijkt een geschikt moment om dat in te voeren.


Alies Pegtel, HP/De Tijd, 18 januari 2008.

____________